sakel.gr
TA
EEK
GE
AEL
AK
AO
PN
M
KE
PAM
ISO-HACCP
EE
XO
GS
Τηλ. 210 9710540  FAX: 210 9718170  Κην. 693 2099251
e-mail: sakel@sakel.gr  said: www.sakel.gr
msakel.com

msakel.com

sapfo.net

 sapfo.net

dsakel.com

 dsakel.gr

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΒΛΑ )

 ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΠΙΣΙΝΕΣ, ΥΔΡΟΠΑΡΚΑ

ssakel.com

 ssakel.gr

e-mail